Home / Tag Archives: แสบร้อนตอนท้อง

Tag Archives: แสบร้อนตอนท้อง

แสบร้อนกลางอกในช่วงตั้งครรภ์ ดูแลได้

แสบร้อนกลางอกตอนท้อง

ในช่วงตั้งครรภ์คุณแม่หลายคนอาจมีอาการแสบร้อนกลางอก หลายคนไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อนจึงรู้สึกเป็นกังวลว่าจะมีความผิดปกติใดๆเกิดขึ้นกับร่างกายหรือไม่ จริงๆแล้วอาการแสบร้อนกลางอกเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้เสมอในช่วงตั้งครรภ์เป็นผลมาจากฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่เพิ่มขึ้นจนทำให้กล้ามเนื้อทุกส่วนคลายตัว รวมไปถึงลิ ...

Read More »