Home / Tag Archives: ที่ตรวจครรภ์

Tag Archives: ที่ตรวจครรภ์

ระยะเวลาการตั้งครรภ์อยู่ที่กี่เดือน

ระยะเวลาการตั้งครรภ์

เชื่อว่ามีคุณแม่หลายๆคนก็ต้องการที่จะทราบว่า ในระหว่างที่ตั้งครรภ์นับตั้งแต่ประจำเดือนขาดจะมีระยะเวลาที่ตั้งท้องทั้งหมดกี่เดือนและจะมีอาการคนท้องอย่างไรบ้างซึ่งเราจะมาดูกันเกี่ยวกับระยะเวลาที่อุ้มท้องทารกน้อยที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาการทารกภายในครรภ์ ขั้นตอนแรกระยะเวลาที่ตั้งครรภ์อุ้มท้อง ตั้งแต ...

Read More »

การใช้ที่ตรวจครรภ์บอกผลการตั้งครรภ์ให้แม่นยำ

ที่ตรวจครรภ์

การใช้ที่ตรวจครรภ์บอกผลการตั้งครรภ์ให้แม่นยำ คุณแม่หลายๆคนที่มีอาการคนท้องมาและต้องการที่จะตรวจสอบว่า อาการแบบนี้มีส่วนที่จะเกิดการตั้งครรภ์ไหม และในคุณแม่บางคนนั้นอาจจะต้องการที่จะตรวจครรภ์โดยใช้ที่ตรวจครรภ์ แต่ว่าการที่จะใช้ที่ตรวจครรภ์ให้ออกมาได้ผลตรงตามที่ร่างกายนั้นเป็นไปได้ยาก เพราะว่าคุณแม่ต้ ...

Read More »

สัญญาณเตือนเริ่มแรกที่บ่งบอกว่ากำลังมีลูก

สัญญาณอาการคนท้อง

สัญญาณเตือนเริ่มแรกที่บ่งบอกว่ากำลังมีลูก เนื่องจากหลายๆคนได้มีโอกาสเสี่ยงในการตั้งครรภ์หรือรู้สึกมีอาการหลังจากมีเพศสัมพันธ์ อาการการตั้งครรภ์เช่น ประจำเดือนไม่มีผิดปกติ รู้สึกคลื่นไส้ รู้สึกปวดบริเวณท้อง ซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำคำตอบและอาการตั้งครรภ์ 1 เดือน ถึง 3 เดือนแรกค่ะ และเพื่อพบว่ามีอาการควร ...

Read More »

ที่ตรวจครรภ์ ใช้อย่างไร จะรู้ผลอย่างไรเรามีคำตอบ

ที่ตรวจครรภ์

ที่ตรวจครรภ์ ใช้อย่างไร จะรู้ผลอย่างไรเรามีคำตอบ ในปัจจุบันการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องธรรมชาติของเรา แต่เราต้องรู้จักป้องกัน แต่ถ้าหากว่า เกิดพลาดขึ้นมาเช่น ถุงขาด ถุงรั่ว ประจำเดือนไม่มา 2 เดือน ประจำเดือนมาไม่ปกติ อาจจะก่อให้เกิดความกังวลขึ้นเนื่องจาก จะเกิด การตั้งครรภ์ หรือเปล่า ถ้าเกิดการตั้งครร ...

Read More »