Home / Tag Archives: ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก

Tag Archives: ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก

ประโยชน์ของการเล่นของเล่น

ของเล่นเด็ก

ประโยชน์ของการเล่นของเล่น ในชีวิตประจำวันเมื่อคุณแม่มีเด็กแรกเกิดออกมานั้นคุณแม่ย่อมต้องการที่จะมอบความรักให้แก่เด็กแรกเกิดแต่ว่าเด็กนั้นก็ยังร้องให้ได้ทุกครั้งทุกคราวไม่หยุดไม่หย่อนไม่รู้จะทำอย่างไร ซึ่งเด็กที่ร้องให้นั้นเพียงแค่ต้องการที่จะสื่อสารกับเรา ไม่สบายตัว รู้สึกเหงา รู้สึกต้องการความอบอุ่ ...

Read More »