Home / การตั้งครรภ์ / ไมเกรนกับคุณแม่ตั้งครรภ์ รับมืออย่างไรดี

ไมเกรนกับคุณแม่ตั้งครรภ์ รับมืออย่างไรดี
ไมเกรนกับคุณแม่ตั้งครรภ์ รับมืออย่างไรดี

ความเครียดในระหว่างตั้งครรภ์รวมไปถึงความดันโลหิตที่เปลี่ยนแปลงอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะในคุณแม่ตั้งครรภ์ แต่การปวดศีรษะไมเกรนมีความแตกต่างออกไป เพราะมีสาเหตุมาจากการขยายตัวของเส้นเลือดในสมอง คุณแม่ตั้งท้องหลายคนพบว่ามีอาการไมเกรนมากขึ้นเมื่อตั้งครรภ์ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายที่ส่งเสริมให้เกิดไมเกรนได้ง่ายขึ้นกว่าปกติ

อาการปวดศีรษะไมเกรนส่งผลกระทบอย่างมากต่อคุณแม่ตั้งครรภ์ เพราะนอกจากอาการเจ็บปวดและความไม่สุขสบายที่เกิดขึ้นแล้ว การปวดศีรษะไมเกรนที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันทำให้เกิดอาการตามองไม่เห็น ตาพร่า เห็นภาพซ้อน บางคนอาจมีอาการชาซีกใดซีกหนึ่งของร่างกายร่วมด้วย ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ดังนั้นคุณแม่ตั้งครรภ์จึงต้องมีวิธีรับมือกับไมเกรน ด้วยการลดปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เกิดไมเกรนดังต่อไปนี้

วิธีการแก้ไขตอนตั้งครรภ์

1.ลดอาหารที่กระตุ้นให้เกิดอาการไมเกรนได้ง่าย อย่างเช่น นม เนย ชา กาแฟ ช็อกโกแล็ต กล้วยหอม เป็นต้น อาหารบางชนิดอาจมีประโยชน์ต่อคุณแม่ตั้งครรภ์แต่หากคุณเคยมีอาการของไมเกรน ควรหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้และรับประทานอาหารอื่นที่มีประโยชน์ทดแทน

2.นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ จัดบรรยากาศในการนอนและการพักผ่อนให้เหมาะสม  ลดการเผชิญแสง เสียง หรือกลิ่นที่จะกระตุ้นให้เกิดอาการไมเกรน

3.ผ่อนคลายความเครียดด้วยการนั่งสมาธิ เล่นโยคะ การนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ รวมไปถึงการทำจิตใจให้สบาย

4.การใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการปวดจากไมเกรน ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

อาการไมเกรนแม้จะเป็นอาการปวดที่สร้างความไม่สบายอย่างมากแก่คุณแม่ตั้งครรภ์ แต่ก็สามารถป้องกันและดูแลได้ เพื่อให้คุณแม่ตั้งครรภ์ได้รับผลกระทบจากไมเกรนน้อยที่สุด