Home / การตั้งครรภ์ / เวียนหัว เป็นลมบ่อยช่วงตั้งท้อง เกิดจากอะไร

เวียนหัว เป็นลมบ่อยช่วงตั้งท้อง เกิดจากอะไร
เวียนหัว เป็นลมบ่อยช่วงตั้งท้อง เกิดจากอะไร

ในช่วงตั้งครรภ์ อาการที่คุณแม่ตั้งครรภ์มักพบเจอบ่อยครั้งคืออาการเวียนหัว บางครั้งก็อาจเกิดอาการวิงเวียนมากจนทำให้เป็นลมหมดสติได้ ทำให้เกิดความกังวลและไม่สบายใจเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย อีกทั้งก็ยังคิดสงสัยว่าอาการเวียนหัวเป็นลมนี้ จะมีอันตรายต่อการตั้งครรภ์หรือไม่

เวียนหัวตอนท้องบ่อยอันตรายไหม

ในช่วงตั้งท้องสามเดือนแรก เป็นช่วงเวลาที่คุณแม่ตั้งครรภ์อาจเผชิญกับอาการหน้ามืดเวียนหัวได้ค่อนข้างมาก และอาจกินระยะเวลายาวนานไปจนกระทั่งถึงช่วงคลอด ทั้งนี้สาเหตุส่วนใหญ่ที่พบประกอบไปด้วย

1.ความดันโลหิต ในช่วงสี่เดือนแรกของการตั้งครรภ์เป็นช่วงที่คุณแม่ตั้งครรภ์มีความผันผวนของระดับความดันโลหิตในร่างกายได้ค่อนข้างมาก เพราะเส้นเลือดมีการขยายตัวเร็วในช่วงตั้งครรภ์ และบางส่วนก็ไหลเวียนไปเลี้ยงบริเวณมดลูก ทำให้ปริมาณโลหิตที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายลดลง ทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะได้

2.ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เป็นเพราะระบบการเผาผลาญในร่างกายของคุณแม่ตั้งครรภ์มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการรับประทานอาหารไม่เพียงพออันเนื่องมาจากอาการแพ้ท้องและคลื่นไส้อาเจียนจนทำให้เบื่ออาหาร ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำส่งผลกระทบต่อลูกได้มากเพราะอาจทำให้มีพัฒนาการที่บกพร่องได้ ดังนั้นจึงต้องทำการตรวจให้แน่ชัดและมีการรักษาที่เหมาะสม

3.โลหิตจาง ในช่วงที่ทารกมีการเจริญเติบโตทำให้จำเป็นต้องได้รับเหล็กในปริมาณสูงโดยการดึงธาตุเหล็กเอาไปจากแม่ แม่ตั้งท้องที่ได้รับธาตุเหล็กไม่เพียงพอจะทำให้เม็ดเลือดแดงที่จะนำพาออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายมีปริมาณไม่เพียงพอ จึงทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะและหน้ามืดได้

เมื่อทราบสาเหตุของอาการเวียนศีรษะหน้ามืดระหว่างตั้งครรภ์เหล่านี้แล้ว จึงต้องให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพให้ดี เพื่อให้การตั้งครรภ์เป็นไปอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย