Home / การตั้งครรภ์ / เมื่อเริ่มเข้าสู่การตั้งครรภ์สัปดาห์แรก

เมื่อเริ่มเข้าสู่การตั้งครรภ์สัปดาห์แรก
คุณแม่บางคนอาจจะไม่รู้ตัวว่ามีการตั้งครรภ์ เพราะว่าสัปดาห์แรกนั้นไม่สามารถทราบได้เลยว่าเกิดการตั้งครรภ์เกิดขึ้น แต่เมื่อเข้าสู่สัปดาห์แรกถ้าหากคุณแม่รู้หละ ว่ามีการปฏิสนธิเกิดขึ้นแล้ว เรามาดูกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหลังจากปฏิสนธ

การเปลี่ยนแปลงเริ่มแรก

ในเริ่มแรกแล้วเมื่อเกิดการตั้งครรภ์คุณแม่อาจจะไม่รู้เลยแม้แต่อาการแพ้ท้องก็ยังไม่มีมาแม้แต่น้อยจะมีก็แต่อาการเดียวนั่นคือ ประจำเดือนไม่มา ปัสสาวะบ่อย ซึ่งคุณแม่อาจจะไม่ได้สังเกตแต่ในความเป็นจริงเจ้าลูกน้อยของคุณแม่เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการฝังตัวและเริ่มมีการเจริญเติบโตแล้ว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงภายในจะมีการสร้างรก และถุงน้ำคร่ำรวมถึงสายสะดือ

ข้อควรรู้

ในตอนนี้อาการเริ่มแรกอาจจะยังไม่สามารถใช้ที่ตรวจครรภ์ตรวจพบเจอได้อันเนื่องมาจาก ฮอร์โมนในปัสสาวะยังมีไม่มากพอดังนั้นคุณแม่ส่วนใหญ่จึงไม่รู้ตัวในอาการระแยกแรก อาจจะมีการไปเที่ยวการดื่มเหล้า แต่ไม่ต้องกังวลอะไรถ้าหากว่ารู้แล้วก็ไม่ควรกลับไปทานซ้ำอีกและควรเข้าไปฝากครรภ์เพื่อที่จะให้คุณหมอดูแลและตรวจสอบโรคแทรกซ้อนต่างๆของคุณแม่