Home / พัฒนาการเด็ก / เข้าสู่การพัฒนาการเด็กแรกเกิดระยะที่ 3

เข้าสู่การพัฒนาการเด็กแรกเกิดระยะที่ 3
เข้าสู่การพัฒนาการเด็กแรกเกิดระยะที่ 3

เมื่อมีการเริ่มต้นเพื่อที่จะเข้าสู่การพัฒนาการเด็กแรกเกิดระยะที่ 3 นั้นจะเป็นช่วงอายุเท่าไหร่คุณแม่อาจจะยังไม่ทราบและการเปลี่ยนแปลงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงใดๆบ้างที่จะเกิดแก่ตัวเด็กแรกเกิดซึ่งคุณแม่สามารถที่จะทราบและตรวจสอบได้ว่า ตอนนี้ลูกของคุณแม่นั้นมีการพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงในด้านใดๆบ้างจากทารกแรกเกิด

การพัฒนาการเด็กแรกเกิดในระยะที่ 3

การพัฒนาการเด็กแรกเกิดระยะที่ 3 นี้จะมีการพัฒนาที่อยู่ในช่วงอายุ 4 – 9 เดือน ซึ่งในการพัฒนาการนี้จะเป็นการพัฒนาการที่เด็กจะเริ่มมีการไขว่คว้าสิ่งต่างๆที่เข้ามาอยู่ในระยะใกล้ตัวและสามารถที่จะแยกย้ายใบหน้าต่างๆและสามารถที่จะจำ พ่อแม่ได้ ซึ่ง เด็กสามารถที่จะจับสิ่งของต่างๆได้อย่างแม่นยำและจับได้ดีขึ้น และการจับวางนี้จะเป็นการจับที่มองเห็นอยู่ในสายตา ซึ่งไม่ว่าจะเป็นสิ่งของต่างๆที่มีขนาดที่จับได้เด็กจะสามารถจับได้ และสามารถที่จะมองหาสิ่งของต่างๆที่อยู่รอบบริเวณ และเด็กแรกเกิดนั้นจะเริ่มที่จะ สนใจในของเล่นต่างๆ ซึ่งสามารถค้นหาสิ่งของที่ตนเองอยากได้ด้วยเช่นคุณแม่นั้นนำ ของเล่นของทารกมาแอบซ่อนไว้ข้างหลังและแอบทำให้เห็นนิดหนึ่ง เด็กจะค่อยๆคานมาเพื่อมาหยิบจับสิ่งที่เห็นเพราะว่า เด็กสามารถที่จะจดจำและสามารถที่จะจำได้ กับสิ่งของต่างๆที่เด็กแรกเกิดนั้นเนสิ่งที่สนใจ และการกระทำอย่างนี้เรียกว่าเป็นการพัฒนาการเด็กแรกเกิดที่เกิดขึ้นในระยะที่ 3 ที่เป็นสิ่งที่น่าดีใจ และเด็กสามารถที่จะรับรู้ในสิ่งต่างๆ อีกด้วย