Home / การตั้งครรภ์ / อายุครรภ์ การคำนวณอายุครรภ์

อายุครรภ์ การคำนวณอายุครรภ์
อายุครรภ์

อายุครรภ์นั้นเป็นการนับอายุครรภ์ว่ามีการท้องมาแล้วกี่เดือน ซึ่งให้เริ่มนับตั้งแต่ประจำเดือนขาด เมื่อประจำเดือนขาดนั้นให้เริ่มต้นนับว่ามีการตั้งท้องมาแล้วกี่เดือน และสามารถนับได้ว่าเมื่อไหร่จะคลอดครรภ์ ซึ่งอายุของครรภ์นั้นเป็นอายุที่เริ่มจากรอบเดือนวันสุดท้ายจนคลอด ซึ่งในปกติแล้วการนับอายุครรภ์จะใช้เวลา 40 สัปดาห์จนถึงวันคลอดที่เด็กทารกจะออกมาจากครรภ์

ประโยชน์ของการคำนวณอายุครรภ์

อายุครรภ์นั้นจะแบ่งออกมาเป็น 3 ไตรมาสซึ่งไตรมาสนั้นมีอย่างละ 3 เดือน ไตรมาสที่ 1 อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ 1-3 เดือน ไตรมาสที่ 2 อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ 4-6 เดือน และไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ การตั้งครรภ์ 7-9 เดือนซึ่งเราสามารถตรวจสอบและวางแผนการตรวจเลือดได้รวมถึงการเฝ้าติดตามโรคแทรกซ้อนต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์และสามารถติดตามการพัฒนาการของทารกในครรภ์ได้

วิธีการคำนวณอายุครรภ์

เราสามารถคำนวณอายุครรภ์ได้ด้วยวิธีหลักๆ  4 วิธีนั้นคือ

1.ให้ตรวจภายในวัดขนาดของมดลูกเพราะว่าการวัดขนาดของมดลูกนั้นสามารถบ่งบอกได้ว่ามีอายุครรภ์กี่เดือนแล้วแต่ไม่แม่นยำมากสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นการตรวจแค่ต้นๆ

2.ถ้าหากว่าประจำเดือนของคุณแม่นั้นมาสม่ำเสมอกันทุกเดือนเลย ให้นับว่าวันที่มีประจำเดือนครั้งสุดท้ายนั้นคือวันไหนให้นับเป็นวันเริ่มต้นของการตั้งครรภ์และกำหนดการคลอดโดยการนับ อายุครรภ์ไป 40 สัปดาห์ หรือในบางคุณแม่ที่ไม่แน่ใจอาจจะมีการเลื่อนเล็กน้อย

3.การใช้โปรแกรมคำนวณอายุครรภ์

4.การตรวจด้วยวิธีการ ultrasound โดยการตรวจดูนั้นสามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 5-6 สัปดาห์ขึ้นไปซึ่งจะสามารถบอกได้ว่ามีอายุครรภ์มากเท่าไหร่แล้วแต่ถ้าหากว่า ต้องการให้แม่นยำควรตรวจสอบตั้งแต่อายุครรภ์ 8-18 สัปดาห์เพราะว่าถ้าหลังจากนี้การตรวจจะไม่ค่อยแม่นยำมากเท่าที่ควร