Home / พัฒนาการเด็ก / วิธีการเลี้ยงลูกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก

วิธีการเลี้ยงลูกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก
วิธีการเลี้ยงลูกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก

คุณแม่หลายๆคนที่มีการคลอดบุตรหลานออกมาและต้องการที่จะให้บุตรหลานของคุณแม่นั้นได้มีพัฒนาการเด็กแรกเกิดด้านต่างๆที่ดีที่จะทำให้ ลูกน้อยของคุณแม่ได้มีการคิดและวิเคราะห์ทางสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นด้านต่างๆ ซึ่งคุณแม่สามารถที่จะทำได้โดยการฝึกเด็กแรกเกิดตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งการฝึกนั้นสามารถทำได้ไม่ยากและวิธีการทำนั้นทำอย่างไรบ้างเราดูกัน

วิธีการที่จะเลี้ยงลูกเพื่อพัฒนาศักยภาพ

คุณแม่สามารถเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดได้ด้วยการกระตุ้นซึ่งการกระตุ้นนั้นจะสามารถช่วยให้เด็กได้มีการพัฒนาการที่ดีซึ่งวิธีการกระตุ้นนั้นสามารถทำได้โดยที่เด็กแรกเกิดนั้นมีอายุมาถึง 5 เดือนซึ่งวิธีสามารถทำได้โดยการฝึกการเคลื่อนไหวการตอบสนองด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการ ขยับตัว การส่งเสริมด้วยการร้องเพลงให้เด็กแรกเกิดมีการขยับตัว ไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งเพื่อให้ได้มีสติปัญญาในการตอบรับเพิ่มเติมขึ้นมา และวิธีการทำอาจจะเป็นการจับนอนคว่ำและใช้ข้อมือยันตัวขึ้นมาหรือว่า นอนคว่ำเอง ซึ่งเราสามารถที่จะฝึกให้เด็กนั้นได้มีการฝึกการใช้เสียงการใช้เสียงเรียก และการใช้ตาในการหยิบสิ่งของต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ของที่เป็นของเด็กเล่นและอื่นๆ ซึ่งคุณแม่ควรที่จะหมั่นคุยกับเด็กแรกเกิดและฝึกการพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ทางมือ ทั้งหู ทางจมูก และปาก ซึ่งเด็กแรกเกิดนั้นไม่ควรที่จะใส่ถุงมือ และถุงเท้าเพราะว่าการใส่อาจจะทำให้การพัฒนาการเด็กไม่พัฒนาการไปอย่างสมบูรณ์แบเพราะเหมือนกับว่ามีส่วนใดสวนหนึ่งมาขัดขวางการพัฒนาการแต่ว่า ข้อมูลนี้ อาจจะไม่เป็นความจริงซึ่งต้องตรวจสอบต่อในภายภาคหน้า

 

ข้อควรรู้

ในระหว่างที่ทารกน้อยร้องให้คุณแม่ห้ามเด็ดขาดที่จะปล่อยให้ทารกน้อย ร้องให้จนหยุดไปเอง จะเป็นการทำร้ายลูกน้อยอย่างมากอันเนื่องมาจากสาเหตุ ของการขาดความอบอุ่น และความเครียดที่เกิดจากเด็กเพราะเด็กแรกเกิดยังไม่สามารถพูดได้จึงแสดงออกหรือส่งเสียงต่างๆได้แค่การร้องให้เท่านั้น วิธีการแก้ไขเมื่อทารกน้อยร้องให้ควรที่จะเข้าไปโอ๋และกอดเขา เพื่อให้ได้รับรู้ถึงความดูแลและอบอุ่นไม่อย่างนั้นเด็กจะเกิดความเครียดได้จากการที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ใส่ใจ จนทำให้พัฒนาการล่าช้าเพราะความเครียด