Home / การตั้งครรภ์ / ยาป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

ยาป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
ยาป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

คงเป็นเรื่องจริงเกี่ยวกับการตั้งครรภ์กับการตลอดก่อนกำหนด ในส่วนใหญ่แล้วที่พบเจอมากนั้น คุณแม่จะมีการคลอดก่อนกำหนดนับตั้งแต่อายุครรภ์ 6-8 เดือน ซึ่งจะทำให้ทารกที่มีการคลอดก่อนกำหนดนั้นมีพัฒนาการที่ช้าและอวัยวะบางส่วนยังสร้างไม่เสร็จและอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ด้วย ดังนั้นในปัจจุบันจึงได้มีการวิจัยการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ซึ่งจะมีอะไรบ้างเรามาดูกัน

 

การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

        ในปัจจุบันมีคุณแม่มากมายที่ทารกมีการคลอดก่อนกำหนดให้ทำอวัยวะต่างๆนั้นมีการพัฒนาอยู่ที่ไม่สมบูรณ์ทำให้เด็กที่ออกมาไม่สามารถปรับอุณหภูมิต่างๆได้ต้องเข้าไปอยู่ภายในตู้อบเพื่อรักษาอุณหภูมิเพื่อให้ปรับตัวเหมือนตอนที่อยู่ภายในครรภ์คุณแม่ ซึ่งไม่มีคุณแม่ท่านไหนที่ต้องการที่จะให้ทารกแรกเกิดนั้นเกิดมาไม่มีสุขภาพแข็งแรงและเข้าไปรักษาตัวในตู้อบ ซึ่งในบางครั้งการคลอดก่อนกำหนดนั้นอาจจะเกิดขึ้นและหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเพราะว่าอาจจะมีปัญหาภายในของคุณแม่ทำให้ต้องเร่งคลอดเพื่อรักษาชีวิตของคุณแม่เอาไว้ จึงต้องมีกาตลอดก่อนกำหนดเพราะว่าในคุณแม่บางคนอาจจะมีโรคในระหว่างการตั้งครรภ์

 

วิธีการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

คุณแม่ที่ต้องการที่จะป้องกันการคลอดก่อนกำหนดควรมีการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอและ มีการฝากครรภ์โดยที่คุณแม่ควรอยู่ภายใต้ความดูแลของแพทย์และบอกข้อมูลต่างๆทุกอย่างที่เป็นความจริง ในปัจจุบันได้มียาการช่วยป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ชื่อว่า Mekena คือ  (hydroxprogesterone caproate) ซึ่งเป็นยาที่ได้รับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งสามารถช่วยป้องกันการคลอดก่อนกำหนดได้

 

ทำอย่างไรถึงได้รับประทานยา

ยาตัวนี้เป็นยาที่คุณหมอจะสั่งให้กับคุณแม่ที่การตั้งครรภ์และอยู่ในความเสี่ยงที่จะมีการคลอดก่อนกำหนดและยิ่งผู้ที่มีประวัติเคยมีบุตรคลอดก่อนกำหนดแล้วนั้นคุณหมอจะพิจารณาเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนดอีกครั้ง แต่ว่าในส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นลักษณะของการตั้งครรภ์ที่มีแค่คนคนเดียวเท่านั้นนั่นเพราะว่าถ้าหากว่า มีการตั้งครรภ์ในลักษณะที่เป็นทารกแฝดมักจะมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดการคลอดก่อนกำหนด

 

อาการข้างเคียงของยาป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

ยาตัวนี้นั้นอยู่ภายใต้การดูแลของหมอโดยจะฉีดเข้าสะโพกของคุณแม่สัปดาห์ละหนึ่งเข็ม ซึ่งในปกติแล้วจะเริ่มฉีดระหว่างอายุครรภ์ระหว่าง 16 สัปดาห์และส่วนใหญ่จะไม่มีการฉีดนับจากหลัง 21 สัปดาห์ อาการข้างเคียงของยานั้นอาจจะทำให้เกิดอาการท้องเสีย คลื่นไส้ มีความเจ็บปวดในบริเวณที่ฉีดยาและอาจจะคันเป็นตุ่มแดงได้

 

ปัจจัยที่ทำให้มีการคลอดก่อนกำหนด

 

มีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนดในระหว่างการตั้งครรภ์ซึ่งคุณแม่ควรที่จะมีการดูแลถ้าหากอยู่ในความเสี่ยงของการคลอดก่อนกำหนดและมีการฝากครรภ์ปรึกษาแพทย์ตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ

1.ผู้ที่มีการดื่มแอลกอฮอล์ ใช้สารเสพติด และมีการสูบบุหรี่ในระหว่างการตั้งครรภ์แม้ว่าจะรู้ว่ามีอาการของคนท้อง

2.มีการตั้งครรภ์ระหว่างอายุ 35 ปีขึ้นไป และน้อยกว่า 17ปี

3.มีโรคประจำตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานระหว่างการตั้งครรภ์

4.มีภาวะรกเกาะต่ำ ตั้งครรภ์แฝด และอาจจะมีความผิดปกติต่างๆระหว่างมดลูก

5.เคยมีประวัติทารกคลอดก่อนกำหนดแล้ว ควรที่จะให้แพทย์ดูแลอย่างสม่ำเสมอ

 

ถ้าหากว่าคุณแม่มีอาการที่เสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดควรที่จะมีการฝากครรภ์และมีการตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอและควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และปฏิบัติตามคำสั่งของแพทย์และถ้าหากรู้ว่าในระหว่างการตั้งครรภ์ ดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และใช้สารเสพติดให้หยุดละเลิกสะเพื่อการพัฒนาการของทารกภายในครรภ์ที่ดีและลดความเสี่ยงของการคลอดก่อนกำหนด