Home / การเลี้ยงลูกแม่และเด็ก / ผลเสียของการนอนเปลเด็ก

ผลเสียของการนอนเปลเด็ก
ผลเสียของการนอนเปลเด็ก

การที่คุณแม่นำเปลเด็กมาเพื่อให้เด็กแรกเกิดนั้นมีการนอนหลับพักผ่อนสบายนั่นเป็นผลดีที่จะสามารถทำให้เด็กแรกเกิดนั้นได้หลับพักผ่อนที่ดีและไม่ร้องให้โยเยเพราะการไกวเปลนั้นจะทำให้เด็กแรกเกิดมีความเพลิดเพลินจนสามารถนอนหลับได้ แต่ว่าการนอนเปลเด็กนั้นก็ย่อมมีผลเสียอยู่เหมือนกัน เพราะว่าทุกๆอย่างนั้นจะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังนั้นการที่คุณแม่จะนำเปลเด็กเพื่อมาไกวให้เด็กแรกเกิดได้นอนหลับพักผ่อนนั้นควรที่จะศึกษาถึงข้อเสียของมันดังต่อไปนี้

ผลเสียของการใช้เปลเด็ก

การที่เด็กแรกเกิดมีการใช้เปลเด็กเป็นประจำยาวนานจะทำให้เด็กนั้นเกิดอาการที่ติดเปลเด็กเพราะถ้าหากว่า ไปนอนที่ไหนแล้วเด็กจะไม่สามารถนอนหลับได้ต้องใช้เปลเด็กตลอดหรือไม่ก็ต้องอุ้มให้ ขยับตัวจนนอนหลับถ้าหากว่าหยุดอุ้มเมื่อไหร่ก็จะตื่นทำให้คุณแม่ที่ตองการความสะดวกโดยการใช้เปลเด็กมาทำให้ลูกนอนหลับกลับเป็นผลเสียสำหรับการนำไปไปไหนมาไหนที่ไม่ได้นอนทั้งคืนดังนั้นเปลเด็กย่อมมีข้อดีและข้อเสีย

และการใช้เปลเด็กนั้นถ้าหากว่ามีการใช้เปลเด็กตั้งแต่แรกเกิดอาจจะทำให้ เกิดอาการรูปศีรษะที่ไม่กลมสวย และสำหรับคุณแม่ที่คิดว่าการใช้เปลเด็กโดยการไกวเปลอาจจะทำให้สมองของเด็กแรกเกิดได้รับความเสียหายแต่ในความเป็นจริงแล้วความเสียหายนั้นไม่เกี่ยวกับการไกวเปลเด็กแต่ความเสียหายทางสมองเกิดขึ้นว่าเมื่อคุณแม่ผูกเปลไม่สนิทจนเปลหล่นมาทับทำให้เด็กแรกเกิดได้รับความเสียหายจากการผูกเปลเด็กไม่เรียบร้อย