Home / การเลี้ยงลูกแม่และเด็ก / การเลือกเสื้อผ้าเด็กแรกเกิด เพื่อความสะดวกสบาย

การเลือกเสื้อผ้าเด็กแรกเกิด เพื่อความสะดวกสบาย
การเลือกเสื้อผ้าเด็กแรกเกิด เพื่อความสะดวกสบาย

ระหว่างที่คุณแม่ตั้งครรภ์รอการเกิดมาของทารกแรกเกิดนั้นก่อนที่จะมีการคลอดคุณแม่และคุณพ่อส่วนใหญ่ก็จะเตรียมตัวหาเสื้อผ้าเด็กแรกเกิดสำหรับการใส่เพื่อความสบายตัวสบายกายและความสวยงามต่างๆ ซึ่งในส่วนใหญ่นั้นคุณแม่คุณแม่จะเลือกเสื้อผ้าเด็กแรกเกิดที่ใส่และสบายกายสบายใจสบายตัว เพราะว่าจะทำให้เด็กนั้นได้มีสุขภาพและจิตใจที่ดีและเสื้อผ้าเด็กแรกเกิดที่ดีนั้นยังสามารถช่วยให้ทารกน้อยนั้นร้องให้ได้น้อยลงเนื่องจากความสบายกายและสบายใจอีกด้วย ซึ่งการเลือกเสื้อผ้าแรกเกิดนั้นมีดังนี้

สิ่งที่ควรเตรียมสำหรับเลือกเสื้อผ้าเด็กแรกเกิด

1.ผ้าอ้อม แบบผืนสีเหลี่ยม ผ้าอ้อมนั้นควรเตรียมไว้ให้สำหรับเด็กแรกเกิดเพราะว่าเด็กแรกเกิดนั้นจะไม่สามารถควบคุมการปัสสาวะและอุจระเองได้ดังนั้นจะทำให้มีการถ่ายเองเลยจึงต้องใช้ผ้าอ้อม และผ้าอ้อมนั้นควรที่จะเป็นผ้าอ้อมสี่เหลี่ยม เพื่อนำไว้สำหรับเช็ดตัวและรองตัวเด็ก ซึ่งควรมีการเตรียมตัวไว้สำหรับเด็กแรกเกิดประมาณ 6 – 12 ชิ้น ซึ่งควรเลือกผ้าที่มีลักษณะบางและใส่สบาย

2.กางเกงผ้าอ้อม ควรเตรียมผ้าอ้อมสำหรับเด็กแรกเกิดนั่นเพราะว่าในระหว่าง 3 เดือนแรกที่เด็กทารกเกิดมานั้น จะมีการปัสสาวะต่อวัน 12-18 ครั้ง ซึ่งต้องพูดว่าต่อวันและยังไม่รวมในเวลากลางคืน ดังนั้นเราควรนำกางเกงผ้าอ้อมให้ลูกน้อยใส่ประมาณ 12-20 ตัวต่อ 1 วันซึ่งควรมีไว้สำหรับสลับการซัก ซึ่งควรเตรียมเสื้อผ้าสำหรับเด็กแรกเกิดกางเกงผ้าอ้อมอย่างน้อยคือ 2โหล และอย่างมากคือ 3โหลเผื่อฉุกเฉินในเวลาที่ไม่สามารถซักได้