Home / การเลี้ยงลูกแม่และเด็ก / การเตรียมตัวของใช้เด็กแรกเกิด สำหรับขวดนม

การเตรียมตัวของใช้เด็กแรกเกิด สำหรับขวดนม
การเตรียมตัวของใช้เด็กแรกเกิด สำหรับขวดนม

การเตรียมของใช้เด็กแรกเกิดนั้นนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นเป็นอย่างมากนั่นเพราะว่า เมื่อเด็กแรกเกิดที่เกิดขึ้นมานั้นต้องการที่จะได้รับความอบอุ่นสำหรับพ่อแม่และควรมีเครื่องมือที่พร้อมไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเด็กแรกเกิดผ้าอ้อมและอื่นๆ ซึ่งเราสามารถที่จะเตรียมตัวของใช้เด็กแรกเกิดก่อนที่จะเกิดมาได้และสิ่งที่ควรเตรียมตัวสำหรับรอการคลอดนั้นควรมีอะไรบ้างเรามาดูกัน

การเตรียมของใช้เด็กแรกเกิด

1.ขวดนม การเตรียมขวดนมนั้นนับว่าเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งสามารถเตรียมนมไว้ 5 ขวดถ้าหากว่าเด็กคุณแม่จะให้เด็กแรกเกิดนั้นดื่มนมจากที่คุณแม่คั้น และเตรียมไว้ 12 ขวดสำหรับเด็กทารกที่คุณไม่ผสมนมผงให้กิน ซึ่งขวดนมที่มีจำนวนมากนั้นมีเวลาสำหรับการสลับการชงให้เด็กแรกเกิดดื่ม เพราะว่าในระหว่างที่เด็กแรกเกิดนั้นเกิดขึ้นมาแรกๆเด็กแรกเกิดจะดื่มนมมากกว่าปกติทำให้ในวันๆหนึ่งดื่มนมมากและ ควรที่จะมีขวดสำหรับใส่น้ำเปล่าให้ลูกน้อยให้ดื่ม และขวดที่เหลือนั้นให้สลับไว้ใช้ในครั้งต่อไปและในระหว่างมื้อถ้าหากว่าทารกน้อยดื่มนมไม่หมด ไม่ควรที่จะนำมาดื่มต่ออีกในมื้อต่อไปเพราะอาจจะทำให้เกิดอาการติดเชื้อทางเดินอาหารได้

2.แปรงล้างขวดนม ควรซื้อแปรงสำหรับการล้างขวดนมเอาไว้ และการซื้อนั้นควรเลือกปลายแปรงที่มีลักษณะขนพลาสติก นั่นเป็นเพราะว่าในระหว่างที่ล้างขวดนมนั้น ก้นขวดจะมีปรายแปรงแบบขนพลาสติกและสามารถที่จะล้างคราบนมต่างๆได้ดีกว่าการใช้ฟองน้ำทำความสะอาด ซึ่งควรมีไว้สำหรับใช้ล้างขวดนม 1 อัน