Home / พัฒนาการทารกในครรภ์ / การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์

การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์
เป็นเรื่องแน่นอนอยู่แล้วว่า ระหว่างตั้งครรภ์คุณแม่จะค่อยๆมีการพัฒนาการของทารกภายในครรภ์ไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ต่างๆ จะเริ่มตั้งแต่อะไรและมีการเปลี่ยนแปลงใดๆบ้าง ซึ่งเราจะมาดูกันสรุปคร่าวๆสำหรับการเจริญเติบโตของทารกภายในครรภ์

การเติบโตของทารก

สำหรับทารกในครรภ์นั้นเริ่มมีพัฒนาการตั้งแต่เดือนแรกเลยค่ะ เริ่มจากเป็นตัวอ่อนเล็ก ๆ จะชัดเจนขึ้นในเดือนที่ 2 ที่เริ่มมีรูปของหน้าอย่างชัดเจน อวัยวะภายในร่างกายเริ่มทำงานเป็นปกติ อวัยวะภายนอกเริ่มงอกแต่อาจจะยังเห็นไม่ชัดค่ะ จะแสดงอย่างชัดเจนที่สุดในช่วงเดือนที่ 5-6 ซึ่งคุณแม่จะเห็นเป็นรูปเป็นร่างเลยล่ะ ช่วงเดือน 6 เด็กจะเริ่มมีพัฒนาการด้านประสาทสัมผัสทางกายและสมองค่ะ ฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ควรจะสัมผัสและพูดคุยกับเขาบ่อย  ๆ เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นพัฒนาการให้ดียิ่งขึ้น ช่วงเดือน 7-9 สมองของเด็กจะพัฒนาอย่างเต็มที่ร่างกายขยายออกและจะกลับหัวลงเพื่อพร้อมออกมาใช้ชีวิตในโลกภายนอก

วิธีการบำรุงทารกภายในครรภ์

ซึ่งอาการของทารกนั้นจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายต่างๆ ซึ่งคุณแม่สามารถรับประทานสารอาหารต่างๆเพื่อบำรุงครรภ์ได้ไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นด้วยการลูบท้องหรือการเปิดเพลงให้ทารกน้อยภายในครรภ์ได้ฟังก็สามารถช่วยได้ เพราะว่าเพลงจะช่วยให้ทารกได้มีการผ่อนคลาย เพราะคุณแม่ลองสังเกตได้จากการเปิดเพลงดังๆ ทารกน้อยจะมีอาการดิ้นแรงผิดปกติ นั่นคือสาเหตุที่ทำเสียงมีอิทธิพลต่อการพัฒนาการทารกในครรภ์และเสียงเพลงที่ไพเราะยังช่วยให้คุณแม่ผ่อนคลายและ มีอารมณ์ที่ดีอีกด้วย