Home / การตั้งครรภ์ / การวางแผนน้ำหนักในระหว่างตั้งครรภ์

การวางแผนน้ำหนักในระหว่างตั้งครรภ์
การวางแผนน้ำหนักในช่วงตั้งครรภ์ฟังดูเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก แต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะการที่คุณแม่ตั้งครรภ์สามารถรักษาระดับน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์และการคลอด รวมทั้งทำให้สุขภาพของลูกในท้องแข็งแรงเป็นปกติอีกด้วย

เรื่องน้ำหนักสำคัญหรือไม่สำหรับคนท้อง

เรื่องน้ำหนักสำหรับผู้หญิงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน แต่เมื่อเริ่มท้อง สิ่งที่คุณแม่ต้องคิดถึงนอกจากสุขภาพของตัวเองแล้ว ยังต้องคำนึงถึงสุขภาพของลูกน้อยในท้องด้วย หากผอมเกินไปก็มีโอกาสที่ลูกจะคลอดก่อนกำหนด และมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตในระหว่างคลอดมากกว่าปกติ แต่ถ้าหากอ้วนเกินไปก็จะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์ทั้งโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มดลูกมีการหดรัดตัวน้อยกว่าปกติในระหว่างการคลอด  อีกทั้งไขมันสะสมยังทำให้ลูกตัวใหญ่หรือทำให้ช่องคลอดแคบลง ทำให้คลอดยากและมีภาวะแทรกซ้อนในระหว่างคลอดได้มาก

วิธีการดูว่า ควรจะมีน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่

น้ำหนักที่เหมาะสมในช่วงตั้งครรภ์ สามารถดูได้จากพื้นฐานของ BMI ของร่างกาย คุณแม่ที่มีรูปร่างผอม BMI น้อยกว่า 18.5 ควรเพิ่มน้ำหนักให้มากกว่าเก้าถึงสิบสองกิโลกรัม คุณแม่ที่มีรูปร่างมาตรฐาน BMI ตั้งแต่ 18.5 จนถึง 25 ควรเพิ่มน้ำหนักขึ้นประมาณเจ็ดถึงสิบสองกิโลกรัม ส่วนคุณแม่ที่มีรูปร่างอ้วน BMI ตั้งแต่ 25 ขึ้นไป ควรเพิ่มน้ำหนักตัวขึ้นมาประมาณห้ากิโลกรัม

การเพิ่มน้ำหนักควรค่อยๆเพิ่มทีละน้อยไม่เกิน 0.3 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ อาจจะตรวจสอบน้ำหนักด้วยการชั่งน้ำหนักเป็นประจำ ซึ่งการเพิ่มน้ำหนักจะต้องเพิ่มด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ อย่ารับประทานอาหารและขนมหวานเพื่อเพิ่มน้ำหนัก ควรเพิ่มอาหารจำพวกโปรตีนและธัญพืช และแบ่งอาหารมื้อเล็กๆเพื่อรับประทานอาหารตลอดทั้งวัน