Home / การตั้งครรภ์ / การนับอายุครรภ์ที่แม่นที่สุด

การนับอายุครรภ์ที่แม่นที่สุด
การนับอายุครรภ์ที่แม่นที่สุด

ในระหว่างที่คุณแม่มีการตั้งครรภ์นั้นต้องการที่จะนับอายุครรภ์เพราะอยากจะทราบว่าเด็กทารกนั้นจะคลอดตอนไหนซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาและปกติของคุณแม่ที่ต้องการทราบว่าอายุครรภ์ของคุณแม่นั้นจะมีเท่าใดและนับอายุครรภ์อย่างไรเรามาดูกัน

วิธีการนับอายุครรภ์

การนับอายุครรภ์ในทางการแพทย์นั้น จะเริ่มนับตั้งแต่วันแรกของการที่เรานั้นมีประจำเดือนเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งถ้าหากว่าเป็นคนที่มีประจำเดือนตรงนั้นสามารถนับได้ง่ายและสามารถกำหนดวันครบกำหนดคลอดได้โดยการนำเอาวันที่ของวันแรกที่เรามีประจำเดือนในครั้งสุดท้ายมาบวกเพิ่มไป 7 วันเช่นถ้าหากว่าเรามีประจำเดือนทุกๆครั้งวันที่ 20 เราจะสามารถคำนวณวันกำหนดคลอดได้คือ 20+7 เป็นวันที่ 27 จากนั้นให้นำวันที่มีประจำเดือนมาครั้งสุดท้ายมาลบออก 3 ยกตัวอย่างนั่นคือ ถ้าหากว่ามีประจำเดือนกันยายนซึ่งจะตรงกับเดือนที่ 9 ให้นำ 9-3 ค่าจะออกมาเท่ากับเดือนที่ 6 ซึ่งจะเป็นเดือนมิถุนายน และนำ วันแรกในระหว่างที่มีประจำเดือนครั้งสุดท้ายนั่นคือ วันที่ 20 กันยายน ก็จะกำหนดครอบการคลอดวันที่ 20 มิถุนายนในปีหน้า ซึ่งเป็นการนับอายุครรภ์และวันกำหนดคลอดที่สามารถนับเองได้

วิธีการนับอายุครรภ์ในการคำนวณเป็นสัปดาห์นั้นมีการคำนวณดังนี้

1.การนับอายุครรภ์นั้นสามารถนับโดยการคำนวณเป็นสัปดาห์ซึ่งการนับให้เริ่มนับตั้งแต่วันเริ่มแรกที่มีประจำเดือนครั้งสุดท้าย ซึ่งในปกติที่มีการกำหนดคลอดแบบปกติไม่ใช่การคลอดก่อนกำหนดจะมีอายุครรภ์อยู่ที่ 40 สัปดาห์ก่อนจึงเริ่มกำหนดคลอด ซึ่งอายุครรภ์ครบ 1 เดือนนั้นจะเทียบเท่ากับ 4 สัปดาห์ ซึ่งในปกติแล้วคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ปกตินั้นจะตั้งครรภ์นาน 280 วันหรือรวมเป็น 40 สัปดาห์ก่อนถึงกำหนดคลอด ดังนั้นการนับอายุครรภ์นั้นให้เริ่มตั้งแต่วันแรกที่มีประจำเดือนครั้งสุดท้าย