Home / การตั้งครรภ์ / การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
ปัญหาเกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนับว่าเป็นปัญหาที่ต้องมีการแก้ไขเป็นอย่างมากโดยการแก้ไขนั้นควรที่จะเริ่มต้นจากการที่ให้วัยรุ่นได้รับรู้เกี่ยวกับการป้องกันวิธีการป้องกันที่ถูกต้องเพราส่วนใหญ่เด็กสาวและคู่รักวัยรุ่นที่มีการท้องก่อนวัยนั้นจะไม่รู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันและเกิดปัญหาได้ตามมาจากการตั้งครรภ์ดังนั้น เราจะมาดูกันว่าส่วนใหญ่แล้วที่ผลเสียอะไรบ้างและวิธีการป้องกันควรทำอย่างไร

 

ปัญหาของการท้องก่อนวัย

 

เพราะการตั้งครรภ์ในวัยที่ยังไม่พร้อมนั้นจะส่งผลเสียมากมายทั้งต่อตัวเองและต่อสังคม การอุ้มท้อง 9 เดือนนั้นเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากไหนจะต้องดูแลตัวเอง บำรุงร่างกายให้เด็กในครรภ์เจริญเติบโตได้ดี ไหนจะต้องเผชิญภาวะความเครียดซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเด็กในท้องทำให้เมื่อเกิดมาอาจจะเป็นเด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์ แต่กับบางคนนั้นไม่สามารถที่จะรักษาชีวิตเด็กในครรภ์ไว้ได้ทำให้ต้องเกิดการทำแท้ง เพราะตัวแม่เด็กไม่พร้อมที่จะเป็นแม่คน การทำแท้งเป็นผลเสียต่อร่างกายของผู้ทำด้วย บางคนนั้นไม่กล้าทำแท้งเลยเอาเด็กไว้ แต่สุดท้ายไม่มีปัญญาเลี้ยงทำให้เด็กโตมามีปัญหากลายเป็นปัญหาสังคมในที่สุด

 

วิธีการป้องกัน

 

การป้องกันควรที่จะมีการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางกรป้องกันอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในเรื่องของ ยาคุมกำเนิด การใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาท้องก่อนวัย โดยในสมัยนี้ปัจจุบันวัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะป้องกันได้อย่างไร จึงทำให้มีการผิดพลาดและกลายมาเป็นปัญหาของสังคมในที่สุด