Home / การตั้งครรภ์ / การคลอดก่อนกำหนด วิธีดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด

การคลอดก่อนกำหนด วิธีดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด
การคลอดก่อนกำหนด วิธีดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด

คุณแม่เมื่อมีการตั้งครรภ์แล้วก็ย่อมหวังที่จะให้ครรภ์สมบูรณ์แต่ทว่าถ้าหากว่ามีการคลอดก่อนกำหนดหละ จะทำอย่างไรและวิธีดูแลทารกที่คลอกด่อนกำหนดนั้นสามารถทำได้อย่างไรรวมถึงวิธีการสังเกตอาการคลอดก่อนกำหนดว่า อาการที่เกิดนั้นจะเป็นอย่างไร ซึ่งเราสามารถที่จะศึกษาและคอยป้องกัน ซึ่งการคลอดก่อนกำหนดสามารถเกิดได้กับคุณแม่ทุกๆคน ซึ่งอาจจะมีปัญหาต่างๆซึ่งมีอะไรบ้างเรามาดูกัน

การคลอดก่อนกำหนดส่วนใหญ่เกิดขึ้นตอนไหน

ในปกติของการคลอดก่อนกำหนดแล้วส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อมีอายุครรภ์อยู่ที่ประมาณ 28 สัปดาห์หรือว่าประมาณ 7 เดือน ซึ่งเป็นเดือนที่คุณแม่กำลังตั้งใจที่จะให้ลูกเกิดมาสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างแต่เกิดการคลอดก่อนกำหนดนั้นควรสังเกตอาการดังต่อไปนี้

1.น้ำคร่ำแตก อาการน้ำคร่ำแตกนั้นเป็นสัญญาณเตือนที่ควรพบแพทย์โดนด่วนลักษณะของอาการนั้นจะเริ่มมีน้ำใสออกมาจากช่องคลอด เป็นสีเหลืองใสๆ ซึ่งบางทีอาจจะมีเลือดเป็นลักษณะเลือดที่เป็นมูก ปนออกมา แต่ไม่มีกลิ่นเหม็น ซึ่งถ้าหากเจออาการนี้ควรรีบพบแพทย์หลังจากเกิดอาการโดยทันที ไม่ควรรอให้เกิดอาการปวดท้องเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อคุณแม่และทารกในครรภ์ได้

2.อาการปวดท้อง ท้องแข็ง ถ้าหากว่าคุณแม่มีอาการปวดท้อง มีลักษณะที่ท้องแข็งตึง และรู้สึกว่ามีการบีบรัดบริเวณมดลูก ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเข้าให้แพทย์วินิจฉัยโดยด่วนเพราะว่า การคลอดก่อนกำหนดอาจจะทำให้คุณแม่ติดเชื้อได้เนื่องมาจากว่าปากมดลูกเปิดออก และอาการท้องแข็งตึงนั้นปกติแล้วจะเป็นปกติสำหรับคุณแม่ที่มีการตั้งครรภ์อยู่แล้วแต่ถ้าหากว่ามีอาการที่รุนแรงและเป็นบ่อยครั้งให้คุณแม่พบแพทย์เพื่อปรึกษาก่อนที่จะเกิดปัญหาต่างๆ

3.ทารกในครรภ์ไม่ค่อยดิ้น ถ้าหากว่าทารกในครรภ์ไม่ค่อยดิ้นคุณแม่ต้องเริ่มสังเกตได้เลยเพราะว่าในระหว่างการตั้งครรภ์นั้นคุณแม่จะรู้สึกได้ตลอดว่าลูกในครรภ์นั้นมีอาการดิ้นอยู่บ่อยครั้งแต่ถ้าหากว่าการดิ้นของลูกน้อยเริ่มน้อยลงเรื่อยๆ นั้นให้คุณแม่ตรวจสอบดูว่า เกิดอย่างไรขึ้นส่วนใหญ่แล้วการดิ้นของลูกน้อยจะดิ้นน้อยในอายุครรภ์อยู่ราวๆ 28-32 สัปดาห์หรือ 7-8 เดือน  ซึ่งอาการดิ้นบ่อยนั้นสามารถบ่งบอกได้ว่าทารกในครรภ์นั้นแข็งแรงแต่ถ้าหากว่าคุณแม่สังเกต ว่าลูกมีอาการดิ้นน้อยผิดปกติควรที่จะพบแพทย์โดยด่วนเพราะอาจจะมีอาการของการคลอดก่อนกำหนด

4.เลือดออกจากช่องคลอด ถ้าหากว่ามีอาการเลือดออกจากช่องคลอดให้รีบไปพบแพทย์เพราะว่ารกลอกออกจากผนังมดลูกในตามหลักแล้วรกนั้นจะลอกเมื่อเด็กคลอดออกมาแล้ว ถ้าหากว่ามีอาการเลือดออกให้คุณแม่ไปพบแพทย์โดยด่วนเพราะอาจจะทำให้เด็กเสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจได้ ซึ่งคุณแม่จะปวดท้องมากและมีเลือดไหลเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะเกิดกับผู้ที่มีภาวะ รกเกาะต่ำ ซึ่งรกนั้นจะอยู่ต่ำในด้านล่างของโพรงมดลูก ดังนั้นถ้าหากมีเลือดออกและมีอาการปวดท้องควรรีบหาโรงบาลใกล้สถานที่เกิดเหตุด่วน

อาการของเด็กทารกที่คลอดก่อนกำหนด

การคลอดก่อนกำหนดนั้นส่งผลให้เด็กนั้นมีพัฒนาการต่างๆที่ยังไม่สมบูรณ์ดังนั้นคุณแม่ควรที่จะดูลักษณะของเด็กที่คลอดก่อนกำหนดว่ามีลักษณะใดบ้าง

1.ระบบหายใจและปัญหาทางเดินหายใจ ถ้าหากว่ามีการคลอดก่อนกำหนดในช่วงเวลา 6 เดือนนั้นระบบหายใจของทารกในครรภ์จะยังพัฒนาไม่เต็มที่นั่นเพราะว่าในระหว่างการตั้งครรภ์ทารกจะเสริมสร้างอวัยวะต่างๆภายในครรภ์และปอดนั้นนับว่าเป็นปัจจัยหลัก ดังนั้นอาการของทารกที่คลอดลักษณะนี้จะมีลักษณะหายใจมีเสียง และมีการหายใจที่ไม่สม่ำเสมอ มีการหายใจที่ไม่คงที่และเปลี่ยนแปลง

2.โลหิตจาง ในบางรายอาจจะมีโรคโลหิตจางนั้นเพราะว่ามีธาตุเหล็กสะสมน้อย ซึ่งทำให้ระดับฮีโมโกลบินลดลงจากการเจริญเติบโตจึงทำให้มีอาการโลหิตจางมากกว่าทารกที่คลอดครบกำหนด

3.การมองเห็น ความไม่สมบูรณ์ของทารกอาจจะเกิดที่จอประสาทตาได้เพราะว่าจอประสาทตานั้นจะมีความเปราะบางและมีการแตกและมีเลือดออก จึงทำให้เกิดจอประสาทตาหลุดลอกได้ ซึ่งทำให้เด็กที่คลอดก่อนกำหนดมีปัญหาด้านการมองเห็น

4.การได้ยิน ทารกจะมีปัญหาด้านการได้ยินและมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียการได้ยินมากกว่าทารกที่คลอดครบกำหนดมาก ควรที่จะได้รับการตรวจกับแพทย์อย่างใกล้ชิดในช่วง 3-6 เดือนแรก

5.อาจจะก่อให้เกิดอาการติดเชื้อได้ ซึ่งเมื่อเกิดมาในช่วง 1 ปีแรกอาจจะทำให้ทารกนั้นมีโอกาสติดเชื้อจากที่ต่างๆได้เพราะการป้องกันการติดเชื้อยังไม่สามารถทำได้โดยสมบูรณ์จึงทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ต่ำ

ในปกติแล้วทารกที่คลอดก่อนกำหนดจะมีพัฒนาการที่สมบูรณ์และเป็นปกติเมื่อมีอายุครบ 2 ปี ดังนั้นคุณแม่ควรดูแลทารกโดยการพัฒนาการต่าง ทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจไม่ว่าจะเป็นการเสริมสารอาหารและวิตามินต่างๆเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการทารก

 

อาหารของเด็กคลอดก่อนกำหนด

เด็กคลอดก่อนกำหนดจะมีน้ำหนักตัวที่น้อย ทำให้น้ำหนักตัวที่น้อยนี้ส่งผลต่อการพัฒนาการทางสมอง ซึ่งการพัฒนาการทางสมองจะน้อยกว่าเด็กที่คลอดครบกำหนด เพราะในช่วง 6-9 เดือนจะเป็นการเจริญเติบโตสารอาหารต่างๆ ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาการทางสมองของทารกดังนั้นถ้าหากว่าทารกน้อยคลอดก่อนกำหนดคุณแม่มีวิธีที่จะดูแลดังต่อไปนี้

1.ให้นมสูตรที่มีไว้สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ควรที่จะให้ลูกได้รับประทานนมที่มีไว้สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนดนั่นเพราะว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาการทางสมองไม่ว่าจะเป็นการให้พลังงาน สารอาหารโปรตีน วิตามิน แร่ธาตุต่างๆ และควรให้เด็กรับประทานสารอาหารจำพวก ธาตุเหล็กแคลเซียม เมื่อมีอายุเกิน 2 สัปดาห์เพราะเด็กคลอดก่อนกำหนดจะขาดสารจำพวกนี้

2.กินนมแม่ เมื่อเด็กทารกได้มีการคลอดก่อนกำหนดออกมานั้นถ้าหากต้องการให้มีการเจริญเติบโตที่ดีควรที่จะให้นมแม่เพราะนมแม่จะช่วยฟื้นตัวการพัฒนาการต่างๆได้ ทำให้ได้รับสารอาหารเหมือนอยู่ในครรภ์แม่ และได้รับภูมิคุ้มกันต่างๆที่จะเสริมสร้างระหว่างอยู่ในครรภ์ ซึ่งในภาวะที่คลอดก่อนกำหนดลำไส้จะยังไม่สมบูรณ์เต็มที่เด็กสามารถที่จะรับประทานนมแม่และสามารถย่อยได้ง่าย ดังนั้นนมแม่จึงเหมาะที่สุดสำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด

การดูแลเด็กที่คลอดก่อนกำหนด

วิธีการดูแลเด็กคลอดก่อนกำหนดนั้นควรที่จะใส่ใจมากเป็นพิเศษควรที่จะส่งเสริมการพัฒนาการต่างๆเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นการให้สารอาหารการส่งเสริมการได้ยินกรมองเห็นซึ่งสามารถทำอย่างไรบ้างเรามาดูกัน

1.ใส่ใจด้านอาหาร ในระหว่างที่มีการคลอดหลังจากอยู่ที่โรงพยาบาลควรที่จะให้เด็กได้กินนมแม่มากที่สุด เพราะว่านมแม่นั้นจะมีภูมิคุ้มกันต่างๆและสารอาหารที่เสมือนอยู่ในครรภ์ ทำให้เด็กนั้นสามารถฟื้นตัวได้เร็วและได้รับภูมิคุ้มกันต่างๆ แต่ถ้าหากว่าไม่สามารถให้นมได้สามารถหานมสูตรที่เหมาะสำหรับเด็กคลอดก่อนกำหนดให้รับประทาน เพื่อสารอาหารที่ดี

2.สร้างความคุ้นเคย ควรสร้างความคุ้นเคยแก่ลูกด้วยการพูดคุยต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นการชี้ต่างๆ ซึ่งคุณแม่สามารถที่จะสร้างสัมพันธ์ต่างๆต่อลูกได้เพราะลูกจะเกิดสารแห่งความผูกพันธุ์ต่อเราออกมาและควรให้ได้รับสารอาหารที่จำเป็นเพื่อการพัฒนาการทารกที่ดี