Home / การตั้งครรภ์ / การคลอดก่อนกำหนดเพราะความเครียด

การคลอดก่อนกำหนดเพราะความเครียด
หลายๆคนคงไม่เชื่อว่าความเครียดของคุณแม่นั้นส่งผลกระทบต่อทารกภายในครรภ์อย่างรุนแรงนั่นเพราะว่าความเครียดจะเป็นการสะสมในหลายๆอย่างและทำให้คุณแม่ที่มีการตั้งครรภ์อยู่นั้นไม่สบายทั้งร่างกายและจิตใจจนทำให้เกิดอาการไม่สบายต่างๆตามมารวมถึงทำให้มีการคลอดก่อนกำหนดอีกด้วยดังนั้นคุณแม่ตั้งครรภ์ควรดูดังนี้ว่าความเครียดส่งผลกระทบใดบ้างต่อการพัฒนาการทารกในครรภ์และผลเสียต่อตัวของคุณแม่

ความเครียด การส่งผลที่ร้ายแรง

การส่งผลที่ร้ายแรงในระหว่างการตั้งครรภ์มาจากความเครียดเพราะว่าในระหว่างการตั้งครรภ์นั้นทั้งความสุขและความตื่นเต้นจะทำให้คุณแม่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและต่อลูกเพราะถ้าคุณแม่มีความสุขลูกก็จะได้สารแห่งความสุขไปด้วยและถ้าหากว่าคุณแม่เครียดและเป็นกังวลหละ ลูกภายในท้องก็จะได้รับความเครียด เพราะว่าความเครียดนั้นส่งผลในระยะยาวและทำให้เด็กทารกคลอดก่อนกำหนดได้ และจะมีทั้งปัญหาสุขภาพต่างๆของคุณแม่ตามมาอันเนื่องมาจากความเครียด ซึ่งการแท้งลูกก่อนกำหนดนั้นก็ย่อมเป็นสาเหตุที่เกิดจากความเครียด ดังนั้นคุณแม่ควรที่จะทำให้จิตใจมีแต่ความสุขเรื่องไหนที่ปล่อยได้ก็ควรปล่อยเพราะไม่ได้มีผลเสียเพียงอย่างเดียวต่อคุณแม่แต่จะมีต่อการพัฒนาการทารกภายในครรภ์ด้วย

ความเครียดส่งผลใดบ้างในการวิจัย

จากการวิจัยพบว่า ความเครียดของคุณแม่นั้นจะส่งผลในระยะยาวทำให้ทารกภายในครรภ์ที่เกิดมานั้นมีลักษณะที่สมาธิสั้น และมีอารมณ์ที่ฉุนเฉียวรุนแรง รวมถึงอาจจะส่งผลให้เป็นโรคอ้วน อีกด้วย ซึ่งจะลามมาทำให้เป็นโรคเบาหวาน ดังนั้นมันเป็นผลระยะยาวคุณแม่ควรที่จะทำจิตใจให้สงบ ถึงแม้จะไม่เกิดการคลอดก่อนกำหนดก็ตามแต่ทารกที่เกิดมานั้นก็เป็นทารกที่ต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างมากและเลี้ยงยาก งอแงบ่อย ซนในลักษณะก้าวร้าว

และความเครียดในระหว่างการตั้งครรภ์ยังส่งผลอะไรอีก

นอกจากความเครียดจะส่งผลระยะยาวทำให้เด็กมีสมาธิที่สั้นเป็นเด็กที่เลี้ยงยาก ก้าวร้าว เสี่ยงต่อโรคอ้วน โรคเบาหวาน และภาวะคลอดก่อนกำหนดแล้วยังเสี่ยงต่อการเป็นโรคออทิสติกอีกด้วย ซึ่งในการทดลองพบว่าความเครียดนั้นสามารถส่งผ่านไปยังตัวอ่อนที่กำลังอยู่ในการพัฒนาการและทำให้เด็กสามารถเป็นออทิสติกได้ และความเครียดจะยิ่งส่งผลให้ภูมิคุ้มกันของลูกนั้นต่ำ ซึ่งสังเกตได้ว่า เด็กทารกที่เกิดมา 6 เดือนและได้มีการฉีดวัคซีน แต่วัคซีนมีการผลิตภูมิต้านทานที่ต่ำกว่าเด็กปกติ และยังมีความเสี่ยงอื่นๆเช่น เป็นโรคภูมิต้านทานเนื้อเยื่อตัวเอง เป็นภูมิแพ้ และโรคหอบ ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงอันเนื่องมาจากความเครียดดังนั้นถ้าหากคุณแม่ที่รู้ตัวว่าอยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ลองทำจิตใจให้สงบและถ้ารู้สึกกังวลอะไรลองหาคนปรึกษาดูเพราะจะสามารถช่วยได้เยอะมากไม่ควรที่จะปล่อยและเก็บทำให้มีความเครียดและส่งผลกระทบต่อทั้งคุณแม่และทารกในครรภ์