Latest News From

การตั้งครรภ์

การนับอายุครรภ์ที่แม่นที่สุด

การนับอายุครรภ์ที่แม่นที่สุด

การนับอายุครรภ์ที่แม่นที่สุด ในระหว่างที่คุณแม่มีการตั้งครรภ์นั้นต้องการที่จะนับอายุครรภ์เพราะอยากจะทราบว่าเด็กทารกนั้นจะคลอดตอนไหนซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาและปกติของคุณแม่ที่ต้องการทราบว่าอายุครรภ์ของคุณแม่นั้นจะมีเท่าใดและนับอายุครรภ์อย่างไรเรามาดูกัน วิธีการนับอายุครรภ์ การนับอายุครรภ์ในทางการแพทย์นั้น จะเริ่มนับตั้งแต่วันแรกของการที่เรานั้นมีประจำเดือนเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งถ้าหากว่าเป็นคนที่มีประจำเดือนตรงนั้นสามารถนับได้ง่ายและสามารถกำหนดวันครบกำหนดคลอดได้โดยการนำเอาวันที่ของวันแรกที่เรามีประจำเดือนในครั้งสุดท้ายมาบวกเพิ่มไป 7 วันเช่นถ้าหากว่าเรามีประจำเดือนทุกๆครั้งวันที่ 20 เราจะสามารถคำนวณวันกำหนดคลอดได้คือ 20+7 เป็นวันที่ 27 จากนั้นให้นำวันที่มีประจำเดือนมาครั้งสุดท้ายมาลบออก 3 ยกตัวอย่างนั่นคือ ถ้าหากว่ามีประจำเดือนกันยายนซึ่งจะตรงกับเดือนที่ 9 ให้นำ 9-3 ค่าจะออกมาเท่ากับเดือนที่ 6 ซึ่งจะเป็นเดือนมิถุนายน และนำ วันแรกในระหว่างที่มีประจำเดือนครั้งสุดท้ายนั่นคือ วันที่ 20 กันยายน ก็จะกำหนดครอบการคลอดวันที่ 20

View All

การเลี้ยงลูกแม่และเด็ก

View All

พัฒนาการเด็ก

    No posts where found

View All

ตั้งชื่อลูก

    No posts where found

Facebook

7 บทความสำหรับคุณแม่ประจำวัน

7 บทความ ที่ได้รับการสนใจมากที่สุด